En utförlig intervju med Gustaf Arrhenius har nu publicerats av organisationen Fjärde Uppgiften.

I intervjun förklaras aktuell forskning kring mätning av välbefinnande och tillväxt. Bland annat omnämns klimatutmaningen som sätter en viktig moralfilosofisk fråga på sin spets: hur viktigt är vårt eget välbefinnande jämfört med våra barns och barnbarns?

Läs mer och diskutera intervjun på fjardeuppgiften.se/2013/04/22/filosofen-som-vill-ta-fram-nya-matt-pa-tillvaxt/