Studenter, tidigare studenter och lärare på PPE-utbildningen vid minglet på Fakultetsklubben.
Foto: Marc Femenia


I flera länder finns sedan länge så kallade PPE-utbildningar (Philosophy, Politics and Economics) på universitetsnivå. Dessa utbildningar tillhör ofta de mest prestigefyllda vid de stora universitetet och många av studenterna fortsätter efter examen att forska eller hamnar på andra framträdande roller i samhället.

Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och vd för Institutet för framtidsstudier, blev inspirerad under tiden som postdok i Oxford av den PPE-utbildning som finns där och ville vid sin hemkomst till Stockholm 2003 starta en sådan utbildning även här. Det tog några år men 2013 kunde Stockholms universitet som första lärosäte i Sverige erbjuda en kandidatutbildning i samarbete mellan filosofer, statsvetare och nationalekonomer. Några år senare följde Lunds universitet efter med en liknande utbildning.

Högt söktryck till utbildningen

Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik, som är på 180 högskolepoäng, har sedan starten haft högt söktryck. Nu senaste var det 567 sökande till de 40 platserna. Enligt Åsa Burman, som är ansvarig studierektor för utbildningen vid Filosofiska institutionen, innebär det att det är högmotiverade studenter som går programmet. Många av dem är engagerade på olika håll vid sidan av studierna och efter utbildningen är de framgångsrika att komma ut på arbetsmarknaden.

Även om utbildningen nu funnits i sex år har studenterna saknat en egen studentförening. Nu är den bristen åtgärdad! I vintras startade studentföreningen Stockholm PPE Society för de som studerar eller har studerat kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Under våren har föreningen arrangerat ett studiebesök hos Institutet för framtidsstudier och flera aktiviteter är på gång till hösten.

Mingel för att fira nya föreningen

Stockholm PPE Societys ordförande Ella Flintberg klipper bandet för föreningen.
Foto: Per Larsson

Den 17 maj arrangerade föreningen tillsammans med Filosofiska institutionen ett mingel på Fakultetsklubben för att fira tillkomsten av föreningen och för att nuvarande och tidigare studenter skulle få tillfälle att ses.

I nära samarbete med Filosofiska institutionen har vi haft en strålande start på vårt arbete, sade Ella Flintberg som är ordförande i Stockholm PPE Society.

Hon meddelade även att studentföreningen fått ansökan om medlemskap i den internationella PPE-nätverket godkänd.

- Vi hoppas att medlemskapet i framtiden ska resultera i roliga utbyten och samarbeten. Vårt program har fantastisk potential – precis som alla oss som läser det, sade Ella Flintberg.

Läs mer om kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik.