Karl Nygren har sedan tidigare en kandidatexamen i matematik och en magisterexamen i teoretisk filosofi, båda från Linköpings universitet. Avhandlingsprojektet kommer att behandla frågor i deontisk logik.

Karls handledare är Valentin Goranko och Dag Westerståhl.