Utvärderarna har framför allt bedömt kvalitén på kandidat- och magisteruppsatser. Detta har kompletterats med lärosätenas självvärderingar samt intervjuer med lärare och studenter.

Läs mer om utvärderingen på UKÄ:s hemsida.