Richard Dawid var tidigare forskare vid Munich Center for Mathematical Philosophy (MCMP), LMU Munich. Hans forskar främst inom fysikens vetenskapsfilosofi, med fokus mot teorier om partikelfysik och kosmologi. Under hösten 2016 kommer han undervisa litteraturkursen "The Philosophy of Science" och delar av "Scientific Method and Research Ethics".

 

Erik Angner var tidiigare Associate Professor i filosofi, politik och ekonomi vid George Mason University, USA. Där ledde han bland annat deras Philosophy, Politics, and Economics (PPE)-program. Han arbetar främst med frågor rörande nationalekonomins historia, filosofi och metodologi . Under läsåret 2016/17 kommer Erik undervisa i kurser för vårt kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik.