Henrik Lagerlund var tidigare professor i filosofi och prefekt vid filosofiska avdelningen på University of Western Ontario i Kanada. Han arbetar med filosofins historia; främst med fokus på medeltida och renässansfilosofi, men han har också skrivit om Aristoteles och Leibniz. Han skriver nu på en bok om skepticismens historia, som kommer ges ut av Routledge.

På filosofiska institutionen kommer Henrik bland annat att driva Stockholm History of Philosophy Workshop – en ny seminarieserie som med inbjudna talare från olika delar av den filosofihistoriska forskningen.

Läs mer på hans personal sida.