Gunnar Björnsson var tidigare professor i filosofi vid Umeå universitet. Han forskar främst inom frågor rörande metaetik, moraliskt ansvar och moralisk agenskap (inklusive kollektiv moralisk agentskap).

Under våren kommer Gunnar undervisa på delkursen i metaetik, i praktisk filosofi II.