QS World University Rankings by Subject 2013
QS World University Ranking
 

Det finns flera organisationer som på olika sätt rankar världens universitet och forskningsmiljöer. 'QS World University Rankings' är den mest omfattande universitetsrankingen på ämnesnivå. Deras ranking baseras på en sammanvägning flera variabler (Academic reputation, Employer reputation, Citations per paper och H-index citations). Läs mer om deras rankingmetodologi beskrivs här.

I den sammanvägda rankingen för ämnesområdet filosofi hamnar Stockholms universitet 2013 på plats 50–100. För 'Citations per paper' och 'Employer reputation' rankas Stockholm bland de 50 främsta i världen.

Stockholms universitet är ensamt i Sverige att hamna på QS:s topp 100-lista för ämnesområdet filosofi.