Anandi Hattiangadi
Anandi Hattiangadi
Sara Packalén
Sara Packalén

Projektledaren, Anandi Hattiangadi (Stockholms universitet & the Swedish Collegium of Advanced Studies), kommer arbeta tillsammans med Corine Besson (University of Sussex) and Sara Packalén (Stockholm universitet).

De kommer att undersöka semantiska, metafysiska och epistemologiska frågor som väcks av hypotesen att epistemologi är normativt: Finns det objektiva sanningar om vad man bör tro givet evidensen? I sådant fall, hur kan vi få kunskap om dessa sanningar?

Läs mer: Riksbankens anslag (P17-0487:1)