Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör sig kring språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. Hon har bland annat publicerat mycket om språk och normer, om begreppsförståelse och om relationen mellan tankeinnehåll och den externa omgivningen. För närvarande skriver hon en bok om självkunskap och deltar i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet om övertygelsers natur (tillsammans med Kathrin Glüer).

2017 kom hon ut med boken "Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender" där hon undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Wikforss disputerade vid Columbia University i New York.

(Texten ovan kommer från Kungl. Vetenskapsakademiens motivering.)