Professor Åsa Wikforss (foto: Niklas Björling)

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, spe­ci­a­li­se­rar sig på språkfilosofi och med­ve­tan­de­fi­lo­so­fi. De senaste åren har hon arbetat mycket med innebörden av kunskap och sanning. Hon publicerade 2017 boken Alternativa fakta (Fri Tanke förlag), där hon undersöker fenomenet fakta- och kun­skaps­re­sis­tens från ett filosofiskt perspektiv. Åsa har också vid flertal tillfällen diskuterat frågan i radio och tv (t ex i UR och i SVTs Vetenskapsstudion) Förra sommaren var hon dessutom uppskattad sommarvärd i sveriges radios program "Sommar".

Sedan början av året är Åsa forskningsledare för ett flerårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsresistens, finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

I juni 2018 valdes Åsa in i Kungliga Vetenskapsakademin.

Åsa kommer att sitta på stol 7 i Svenska Akademien, där hon efterträder den avgående Sara Danius. Hon kommer att påbörja sitt arbete i akademin den 20 december (se pressemeddelandet från Svenska akademin).

Läs mer om Åsa och hennes forskning på hennes personliga sida. Pressbilder och en kort beskrivning finns även på vår expertsida.