Professor Derek Parfit
Professor Derek Parfit

Vad är moraliskt rätt och vad är fel? Hur ska vi ta ansvar för framtida generationer? Kan rationellt tänkande ge oss svar på dessa och andra moralfrågor?

I mitten på 1980-talet angav Derek Parfit riktningen för moralfilosofins huvudfåra med sitt banbrytande verk Reasons and Persons. Boken blev epokgörande inte bara genom de nya idéer som den introducerade i debatten, utan även genom sin speciella stil, där Parfit med talrika exempel riktar sig direkt till läsarens intuitiva uppfattningar om moralfrågor.

Derek Parfit är brittisk filosof född 1942 i Kina. Han tillbringade hela sin akademiska karriär i Oxford, som fellow vid All Souls College, där han numera är Emeritus Fellow. Han är även gästprofessor i filosofi vid New York University, Harvard University och Rutgers University i USA.

ROLF SCHOCKPRISEN

Rolf Schock omkom i en olycka 1986 då han var endast 53 år gammal. Det kom som en stor överraskning för omgivningen att Rolf, som levt ett mycket enkelt liv, vid sin död efterlämnade en stor förmögenhet. I enlighet med hans testamente upprättades en fond för att dela ut fyra priser inom områdena logik och filosofi, matematik, de musikaliska konsterna samt de visuella konsterna. Pristagarna utses av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Prisutdelningen sker i Stockholm onsdagen den 22 oktober 2014.

Läs mer om utmärkelsen: Rolf Schock priset i logik och filosofi