Postdoktorn kommer att arbeta i forskningsprojektet Den mekanistiska filosofin mellan 1300–1700. Projektledare är Henrik Lagerlund. Sista ansökningsdag 31 mars.