Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom praktisk filosofi. Praktisk filosofi inkluderar tillämpad etik, normativ etik, metaetik, politisk filosofi, handlingsteori, samhällsvetenskapens och humaniorans vetenskapsfilosofi (inklusive ekonomins filosofi), religionsfilosofi, estetik, rättsfilosofi, beslutsteori, spelteori, och dessa ämnens historia.

Sista ansökningsdag 31 januari 2020

Läs mer