Forskare och lärare

För att få kontakt med enskilda forskare, se personallistan som du finner via menyn till vänster.

Särskilda kontaktpersoner

Våra kontaktpersoner med särskilda (administrativa) ansvarsområden hittar du via länken 'Kontaktpersoner' i menyn till vänster.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Styrelsen behandlar frågor som gäller t ex kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.
För kontakt med institutionsstyrelsen maila expeditionen eller prefekten.

Kontakt för studentärenden

Kontakta expeditionen. Telefon- och mottagningstider samt e-postadress finns i rutan till höger.
För studievägledning (för nuvarande eller blivande studenter) kontakta någon av våra studievägledare.
Praktisk filosofi: Åsa Burman (asa.burman@philosophy.su.se)
Teoretisk filosofi: Sama Agahi (sama.agahi@philosophy.su.se)