Flygbild över Frescati (fotograf Ola Ericson, Stockholmsfoto)
Flygbild över Frescati
 

Kontaktpersoner

Se länken "kontaktpersoner" i menyn för en lista över särskilda kontaktpersoner.

Medarbetare

Våra medarbetare finns att söka i universitetets personalkatalog. En strukturerad lista finns också via länken 'Personal' i menyn.

Vill du skicka e-post och vet namnet på den du vill nå, kommer du normalt fram genom mönstret [fornamn.efternamn]@philosophy.su.se

Är du osäker på vem du skall kontakta, brukar det gå bra att e-posta expeditionen så vidarebefordras mailet till ansvarig person. Epost till expeditionen