Intervjuserier

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Filosofiska institutionen
 4. Om oss
 5. Intervjuserier

Månadens Stockholmsfilosof

Vilka filosofiska frågor arbetar du med? Varför valde du en yrkesbana inom den akademiska filosofin? Hur hamnade du på filosofiska institutionen? Vi lät en journalist intervjua några av våra forskare för att ge ett mer personligt porträtt av vad det innebär att vara "filosof".

Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi

Orri vill få oss ta beslut enligt våra värderingar

Han fastnade för filosofi redan på gymnasiet i Reykjavik, men det dröjde innan han vågade ägna sig åt det på heltid. Idag är Orri Stefánsson docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, och ställer frågor om hur vi värderar risker och tar rationella beslut.

Richard Dawid, professor in Theoreical Philosophy

Ska vi tro på de moderna teorierna i teoretisk fysik?

Richard Dawid är den teoretiska fysikern som insåg att många av frågorna inom strängteori hade stor filosofisk relevans. Han bestämde sig för att följa sina idéer och byta fysiken mot filosofi. Det är ett byte han inte har ångrat.

Anandi Hattiangadi, professor i filosofi vid Stockholms universitet

Mening och intentionalitet är lika fundamentala som fysikens lagar

Anandi Hattiangadi växte upp i Toronto i ett hem som präglades av filosofiska diskussioner. Hon bestämde sig tidigt för att inte bli filosof och valde istället naturvetenskapen. Men hon kunde inte låta bli att studera filosofikurser vid sidan om biologistudierna och övergav till sist biologin.

Vad är filosofi?
Om värdet av filosofistudier

Senaste intervjuerna

 • Orri vill få oss ta beslut enligt våra värderingar 2019-10-11 Han fastnade för filosofi redan på gymnasiet i Reykjavik, men det dröjde innan han vågade ägna sig åt det på heltid. Idag är Orri Stefánsson docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, och ställer frågor om hur vi värderar risker och tar rationella beslut.
 • Det moraliska ansvaret vid mutbrott 2019-09-12 Jasinta Rajan är businesscontrollern som har koll på både siffrorna och etiken. I höstas blev hon klar med sin kandidatuppsats i praktisk filosofi som handlar om moraliskt ansvar vid mutbrott.
 • Livet blir roligare om man läser filosofi 2019-03-11 Från modern dans, till magisterexamen i praktisk filosofi, till student på Juridicum och forskningsamanuens vid sidan av studierna. Marie Kagrell har alltid varit nyfiken och utforskat allt från vid vilket ögonblick en dansrörelse egentligen övergår i en ny, eller filosofiskt när nödvärn övergår i misshandel, eller juridiskt hur praxis och lagstiftning ska tolkas.
 • Kränkning och konsekvens på nätet 2019-02-11 Mårten Schultz är en av de mest tongivande juristerna i Sverige. Han är professor i civilrätt, ledamot i Brottsoffermyndighetens nämnd, skribent i ledande dagstidningar, och han driver en av Sveriges mest populära poddar. Men för drygt 20 år sedan stod valet mellan civilrätten och teoretisk filosofi.
 • Barndomen – inte bara en transportsträcka till vuxenvärlden 2019-01-11 Vilka är egentligen konkurrensens konsekvenser inom individ-och familjeomsorg. Det är ett av Stefan Wiklunds många forskningsområden som har blivit uppmärksammat. Han är docent vid institutionen för socialt arbete med fokus på social barnavård.
 • Minnets påverkbarhet och moralfilosofi 2018-09-05 Det var intresset för moralfilosofi som fick Torun Lindholm att söka sig till filosofin på 80-talet. Idag är Torun Lindholm professor i socialpsykologi och en stor del av hennes forskning handlar om minnets påverkbarhet och vilka konsekvenser det får – i allt från rättssalen, terapirummet till klassrummet.
 • Filosofen som leder Moderna museet 2018-06-18 De senaste sju åren har Daniel Birnbaum varit chef för Moderna museet i Stockholm, innan dess var han ledande konstkritiker. Vad få känner till är att han på 90-talet disputerade inom filosofi vid filosofiska institutionen i Stockholm.
 • Richard Dawid, professor in Theoreical Philosophy Ska vi tro på de moderna teorierna i teoretisk fysik? 2018-04-24 Richard Dawid är den teoretiska fysikern som insåg att många av frågorna inom strängteori hade stor filosofisk relevans. Han bestämde sig för att följa sina idéer och byta fysiken mot filosofi. Det är ett byte han inte har ångrat.
 • Mening och intentionalitet är lika fundamentala som fysikens lagar 2018-03-12 Anandi Hattiangadi växte upp i Toronto i ett hem som präglades av filosofiska diskussioner. Hon bestämde sig tidigt för att inte bli filosof och valde istället naturvetenskapen. Men hon kunde inte låta bli att studera filosofikurser vid sidan om biologistudierna och övergav till sist biologin.
 • Filosofi i landets ledning 2018-03-06 Mats Andersson gick med i SSU redan som tolvåring hemma i Hisings-Kärra i Göteborgs utkanter och på gymnasiet blev han intresserad av samhällsfilosofi. Idag arbetar han tillsammans med statsministern i ledningen av landet.
 • Filosofin – en kraft i samhället som behövs mer än någonsin 2018-01-09 Tanken var att studera till lärare men först läste Lisa en kurs i praktisk filosofi. Sedan dess är hon fast. Hon blev förälskad och läste en termin, en andra termin, tredje – för att till sist ställa sig frågan – varför ska jag egentligen göra något annat?