Einar Tegen
 
Anders Wedberg
 
Harald Ofstad
 
Dag Prawitz
 
Lars Bergström

Högskolan fick sin första lärare i filosofi 1928, då docenten Carl Hellström förordnades till en (oavlönad) lärarbefattning i teoretisk filosofi. Hellström efterträddes på denna befattning 1932 av docenten Konrad Marc-Wogau, som verkade som lärare i ämnet fram till 1945 då han utnämndes till professor vid Uppsala universitet. Högskolans första professur inom ämnesområdet tillkom 1937, då Einar Tegen utnämndes till professor i praktisk filosofi. 1949 inrättades en andra professur, då docenten Anders Wedberg utnämndes till professor i teoretisk filosofi.

 

De första professorerna

  • Einar Tegen, professor i praktisk filosofi, 1937–1951
  • Anders Wedberg, professor i teoretisk filosofi 1949–1975
  • Harald Ofstad, professor i praktisk filosofi 1955–1987
  • Dag Prawitz, professor i teoretisk filosofi 1976–2001
  • Lars Bergström, professor i praktisk filosofi 1987–2001

De första avhandlingarna