Evenemang

Filosofiska institutionens evenemang

En central del av vår verksamhet består av seminarier, konferenser, föreläsningar från inbjudna internationella forskare, med mera.

Institutionens kollokvium organiserar gemensamt av praktisk och teoretisk filosofi och är öppet för alla forskare och studenter. Talarna är internationellt framstående forskare från hela världen.

Institutionen har en aktiv och omfattande seminarieverksamhet. Utöver de högre seminarierna i respektive ämne – praktisk filosofi och teoretisk filosofi – finns ett antal mer specialiserade seminarieserier. På dessa seminarier presenterar såväl institutionens egna forskare och doktorander som gäster från andra delar av landet och världen sin forskning.

Institutionen arrangerar även Stockholm Philosophy Gradutate Conference, Stockholm June Workshop in Philosophy och Wedbergföreläsningarna.

Här på hemsidan har vi dessutom samlat ett antal videoinspelningar av öppna föreläsningar där våra forskare ger korta presentationer kring filosofiska frågor och forksning.