On Evolution and Morality III

"The Darwinian debunking of morality"

Kommentarer ges av Jonas Olson, Stockholms universitet.

Ahlmannsalen ligger på plan 3 i hus U, den större byggnaden i Geovetenskapens hus.

Entréadressen är Svante Arrhenius väg 12.

Läs om  Wedbergföreläsningarna

Anders Wedberg skulle ha fyllt 100 år i år: Den första professorn i teoretisk filosofi