On Evolution and Morality II (Wedbergföreläsning 2013)

"Moral nativism: What is the hypothesis?"

Nordenskiöldsalen ligger på plan 3 i hus U, den större byggnaden i Geovetenskapens hus.

Kommentarer ges av Björn Eriksson, Stockholms universitet.

Entréadressen är Svante Arrhenius väg 12.

Läs om  Wedbergföreläsningarna

Anders Wedberg skulle ha fyllt 100 år i år: Den första professorn i teoretisk filosofi