Är du nyfiken på att läsa filosofi på universitetet? Kom då till hörsal 5 (B5 i Södra huset, plan 3) på onsdag den 12 mars, kl. 14–15, och lyssna på dessa två öppna föreläsningar:

Fri vilja – vad är det?: Om vi har en fri vilja eller inte är en fråga som intresserar många. Men vad betyder det egentligen att viljan är fri? Fri från tvång? Fri att verkligen vara sig själv? Fri från naturens lagar? Något annat? Sofia Jeppsson diskuterar förslag från såväl filosofer, lekmän och hjärnforskare.

Är en sak en, två eller ingenting?: Vanliga föremål som bollar, stolar, hus och statyer kan väl inte vara speciellt svåra att förstå sig på? Men en boll är sammansatt av materia - sammansatt av en viss mängd av partiklar som är ordnade på ett visst sätt. Vilket är egentligen förhållandet mellan bollen i min hand, och den klump av materia som bollen utgörs av? Den frågan är, visar det sig, mycket svår att besvara. En typisk filosofisk fråga. Förläsare: Mattias Högström.

Mer information om Öppet hus 12 mars 2014

Hitta hit (karta och vägbeskrivning)