Konferensen är ett tillfälle för doktorander från hela världen att besöka Stockholm, lägga fram delar av sitt arbete och få feedback på sitt arbete från seniora forskare på institutionen.

Läs mer på konferenshemsidan: www.philosophy.su.se/gradconf