Jesper Roine och Gustaf Arrhenius samtalar om jämlikhet utifrån Thomas Pikettys uppmärksammade bok Capital in the Twenty-First Century.

Jesper Roine är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan och har tillsammans med sin kollega Daniel Waldenström bidragit med svenska data till Pikettys forskning. Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi och tillträdande VD vid Institutet för Framtidsstudier.

Evenemanget riktar sig till studenter inom kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Även andra studenter och intresserade är välkomna.