Titel: Varför gör inte slaven uppror?

Hur kommer det sig att minoriteter lyckas förtrycka majoriteter? Till exempel, hur har en liten nordkoreansk elit bibehållit sitt grepp om makten i mer än 60 år? Niklas Olsson Yaouzis kommer i sitt föredrag att diskutera den så kallade pistolmansteorin. Enligt denna så bör förtryck- arna liknas vid en pistolman som håller en grupp gisslan genom att hota att skjuta den förste som gör motstånd. Även om gisslan som grupp kan övermanna pistolmannen så kommer ingen att ta det första steget då detta tycks innebära en säker död.