Kollokvium

Stockholm Philosophy Colloquium

kollokvium

Institutionens kollokvium organiserar gemensamt av praktisk och teoretisk filosofi och är öppet för alla forskare och studenter. Talarna är internationellt framstående forskare från hela världen. Varje kollokvium följs av en informell mottagning på institutionen dit alla deltagare är välkomna.

Ansvariga för kollokviet är Krister Bykvist och Henrik Lagerlund

Getting here

Södra husen

Södra Huset

Frescati campus: Frescati map

Google maps: https://goo.gl/maps/ucfj7

It is easy to get here from central Stockholm.

  • By Metro: the station "Universitetet" is on the red line, direction "Mörby Centrum".
  • By bus: routes 50, 540, 608 and 670 stop near campus.

 Wheelchair accessibility

Clock

Kollokviets historia

Kollokviet har funnits i över tio år. Här kan du se tidigare ämnen och talare.