Dagarna arrangeras gemensamt av Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet, Avdelning för filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan, Filosofiämnet vid Södertörns högskola, Svenska filosofisällskapet samt Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi (KVA).

Mer information om Filosofidagarna, registrering med mera »