Rådet består av följande representanter.

Ordinarie ledamöter
Anandi Hattiangadi, professor
Björn Eriksson, prefekt
Emma Runestig, administrativ chef & ordförande
Filip Westling, studentrepresentant
Mattias Högström, arbetsmiljöombud & administrativ studierektor i teoretisk filosofi
Mikael Janvid, studierektor för externa kurser i vetenskapsteori
Stina Björkholm, doktorand i praktisk filosofi
Åsa Burman, administrativ studierektor i praktisk filosofi

Suppleant
Gösta Grönroos, studieadministratör

Medarbetare och studenter är välkomna att anmäla frågor/områden till det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor via funktionsadressen arbetsmiljo@philosophy.su.se.

Läs mer om arbetsmiljöarbete vid Stockholms universitet här