Filosofiska institutionens likabehandlings-arbete görs på många sätt. Ett av dem är den jämställdhetsgrupp som bland annat arbetar med att ta fram en likabehandlingsplan och följa upp denna.

Jämställdhetsplan 2012-2014 (43 Kb)