Genom ett samarbete mellan Stockholm Resilience Centre, Filosofiska och Företagsekonomiska institutionen kommer ett helt nytt kandidatprogram att inrättas på Stockholms universitet under kommande höst.

Programmet, som kombinerar studier i praktisk filosofi, hållbar utveckling och företagsekonomi, hålls helt på engelska och riktar sig till personer som är intresserade av etisk företagsamhet.

Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi, har tagits fram genom ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Stockholm Resilience Centre. Enligt Erik Angner, professor i praktisk filosofi och företrädare för Filosofiska institutionen i utformningen av programmet, var det på Företagsekonomiska institutionens initiativ som programmet bildades:

På Företagsekonomiska institutionen hade man sett att det fanns ett stort intresse för etikfrågor bland studenterna, då många kandidatuppsatser inom företagsekonomi berörde just etiska perspektiv. Så, de kom till oss med idén, vilket vi på Filosofiska institutionen uppskattade och såg som en möjlighet att nå ut till en helt ny studentgrupp.

Under det första året kommer programstudenterna att befinna sig på Företagsekonomiska institutionen för att studera grundläggande företagsekonomiska principer som marknadsföring och bokföring. I det andra året kommer studenterna först att studera hållbar utveckling på Stockholm Resilience Centre för att sedan slussas vidare till Filosofiska institutionen för studier inom praktisk filosofi. Under den femte terminen får studenten välja mellan frivilliga kurser på Stockholms universitet eller ta chansen till att åka på utbyte, för att sedan under den sista terminen skriva en kandidatuppsats inom företagsekonomi.

Programmet, som kommer att hållas helt på engelska, har redan lockat många internationella studenter:

Bara under ansökningsperioden för internationella studenter så är det närmare 900 personer som sökt till programmet, vilket är ungefär 10 gånger så många som kommer att tas in, säger Erik Angner.

Vad är syftet med programmet?

Programmet skiljer sig från en vanlig kandidat i företagsekonomi, som ofta har en mer praktisk inriktning med fokus på exempelvis bokföring och administration. Med detta nya program är vårt mål att utbilda studenter som är lika duktiga på företagsamhet, men som även har det här etiska, kritiska förhållningssättet när det gäller hållbar utveckling. I och med att socialt entreprenörskap, som kombinerar möjligheten att tjäna pengar med bedrivandet av etiskt försvarbara verksamheter, blivit allt mer populärt, tror vi att detta program kommer att passa den som vill bedriva etisk företagsamhet.

Om programmet på #studietid.

För mer information och ansökningsformulär, se här.