ragnar.ohlsson@philosophy.su.se

 
Ragnar Ohlsson
foto av Ragnar Ohlsson
 

Ragnar Ohlsson är född i Visby 1945. Avlade fil. kand.examen vid Stockholms universitet 1968, fil. ämbetsexamen 1974 och fil. doktorsexamen i praktisk filosofi vid Stockholms universitet 1979. Jag har sedan 1970 varit knuten till filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. 1995 antogs jag till docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Professor sedan januari 2002. Sedan 1995 har jag halva min tjänst förlagd till Kulturvetarlinjen, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, där jag har ansvar för de filosofiska momenten på baskursen.

Huvudområden

Normativ etik, den praktiska filosofins historia och politisk filosofi. På senare år har jag ägnat mig bl.a. åt frågan om moraliska dilemman är möjliga och åt filosofi med barn.

Projekt

På 1970-talet deltog jag i ett projekt om retorik och ideologi i amerikansk annonsreklam finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Kring 1980 deltog jag i ett utredningsprojekt vid UHÄ om humanioras roll i samhället.

Mellan 1989 och 1999 ledde jag ett forskningsprojekt, finansierat av Skolöverstyrelsen/Skolverket om filosofi med barn.

Leder ett nytt projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, om filosofi med barn och ungdom, som startade 1.1.02.

Böcker

Rhetoric and Ideology in Advertising, (tills. med Andrén, G., Ericsson, L.O. och Tännsjö, T.) LiberFörlag, Stockholm 1978.

The Moral Import of Evil. On counterbalancing death, suffering, and degradation. Avhandling i praktisk filosofi framlagd vid Stockholms universitet för vinnande av doktorsgrad 1979.

Bildning och humaniora , UHÄ-rapport 1982:21, 1982.

Barn som filosofer (tills. med Bo Malmhester och Ola Halldén), Centrum för Barnkulturforskning, Stockholm, 1991.

Morals Based on Needs, University of America Press, Inc., Lanham, MD, USA, 1995.

Meningen med livet (en introduktionsbok i filosofi för tonåringar), Alfabeta, stockholm 1998.

Filosofi med barn. Reflektioner över ett försök på lågstadiet. (tills. med Bo Malmhester), Carlsson Bokförlag, Stockholm 1999.

Artiklar

"Från objektivitet till ökad genomsnittlighet" (tills. med. Andrén, G., Ericsson, L.O. och Tännsjö, T.) Häften för Kritiska Studier, 6-7, 1972.

"Utanför moralen" , Filosofisk tidskrift, 1985.

"De smutsiga händerna", Filosofisk tidskrift,1987.

"Tragiska valsituationer" Filosofisk tidskrift,1990.

"Gewirths härledning" , Filosofisk tidskrift, 1991.

"Who Can Accept Moral Dilemmas?" The Journal of Philosophy, Vol XC, No 8, August 1993.

"Filosofi med barn" FIlosofisk tidskrift, 1/96.

"Rättvis lön", Tidskrift för politisk filosofi . 2/98.

"A Note on David Brink's Arguments for the Non-existence of Moral Dilemmas". Antagen för publicering i Theoria.

Därutöver har jag publicerat några artiklar om filosofi med barn i utländska facktidskrifter, recensioner och debattartiklar i tidskrifter och tidningar.