Markku Leppäkoski
Foto av Markku Leppäkoski
 

Markku Leppäkoski föddes 1944 i Tavastehus, Finland. Han studerade vid Helsingfors universitet med teoretisk filosofi som huvudämne (under Ketonen och Hintikka). Detta samtidigt med heltidsarbete inom data (först som programmerare och systemerare, senare driftchef och personalchef). Han lämnade databranschen och seglade med sin galeas till Medelhavet för att börja ett nytt liv. Det blev ett par år som kapten på olika segelfartyg, mest i Grekland och Turkiet.

 

Markku doktorerade i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Disputerade i maj 1993.

Han har undervisat i Kants filosofi vid Stockholms universitet sedan 1991. 1995-1998 forskartjänst i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Tjänsten finansierades med medel från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Markku arbetade med ett eget projekt: ‘Modal teori’. I den historiska delen redovisas Kants och Wittgensteins uppfattningar om modala begrepp. I den probleminriktade delen används dessa tolkningar som en grund till en allmän teori om modala begrepp. Forskarassistent/forskare 1999- .

Markku deltog hösten 1993 i en karavan över Himalaya till det tibetanska konungariket Lo eller Mustang.

Han har två barn: Anna-Mari 1964 och Arvid 1983.

Filosofiska intressen

Markkus huvudområden är inom traditionell filosofi: modalitet, Kant, Wittgenstein, filosofins historia.

Publicerade skrifter

1) The Transcendental How; Kant’s Transcendental Deduction of Objective Cognition, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1993. Doktorsavhandling, som granskar de mest centrala resonemangen i Kants teoretiska filosofi och speciellt i Kritiken av det rena förnuftet. I avhandlingen ges en förklaring av olika objekt-begrepp hos Kant: objekt överhuvudtaget, transcendentalt objekt, ting i sig, noumenon i olika betydelser. En tolkning av strukturen av den transcendentala deduktionen ges samt om det ‘svåraste’ eller ‘dunklaste’ avsnittet i Kritiken: Schematismus. En omfattande förklaring ges till svaret på frågan ‘Hur är syntetiska satser möjliga a priori?’ Kants användning av begreppet ren åskådning redovisas.

Avhandlingen är recenserad i The Review of Metaphysics 48 (1995), 663-665 av Daniel Dahlstrom, professor i filosofi vid the Catholic University of America, Washington D.C. och i Kant-Studien 88 (1997), 353-359 av Ralf Meerbote, professor i filosofi vid the University of Rochester, New York.

2) ‘The Transcendental Schemata’, i Hoke Robinson (utg.): Proceedings of the Eighth International Kant Congress, vol II.1, Milwaukee: Marquette University Press, 1995. Uppsatsen introducerar ett nytt sätt att tolka vad Kant menade med de så kallade transcendentala schemata och förklarar deras roll i Kants argumentation. Uppsatsen presenterades vid den åttonde internationella Kantkongressen i mars 1995 i Memphis, USA. Arrangörerna placerade den (med fyra andra av cirka 100) som ‘outstanding’ i ‘Special Distinction Category’. Organisationskommittén hade bjudit in en kommentator till föredraget: Jay F. Rosenberg, professor i filosofi vid The University of North Carolina, Chapel Hill. Kommentarer heter ‘Comments on Professor Markku Leppäkoski, "The Transcendental Schemata"’ (Rosenberg bär ansvaret för titeln!) och är publicerade i Hoke Robinson (utg.): Proceedings of the Eighth International Kant Congress, vol I.3, Milwaukee: Marquette University Press, 1995.

3) ‘The Role of the Schematism’, presenterad vid the Seventh Kant Conference arrangerad av det ryska Kantsällskapet i Svetlogorsk, Kaliningrad (Königsberg), september 1995. Publicerad i rysk översättning (?)

4) ‘The Two Steps of the B-Deduction’, Kantian Review, 2 (1998), 107-116.

5) ‘From Possibile Logicum to Logical Possibility’, i Lars Lindahl, Jan Odelstad och Rysiek Sliwinski (utg.), Not Without Cause, Philosophical Essays Dedicated to Paul Needham on the Occasion of His Fiftieth Birthday, Uppsala: Uppsala University, 1998.

6) "The Transcendental Must: Kant's Various Notions of Necessity", i Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann, Ralph Schumacher (utg): Kant und die Berliner Aufklärung, Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses, Band II, Berlin och New York: Walter de Gruyter 2001, 783-790.

7) "Kritik av det praktiska förnuftet och det rena förnuftets morallag", inledningsessä till Immanuel Kants Kritik av det praktiska förnuftet, Thales 2004.

8) "Hur ren är Kritik av det rena förnuftet"?, inledningsessä till Immanuel Kants Kritik av det rena förnuftet, Thales 2004.

9) "Kant i vår tid - i teoretisk filosofi", Filosofisk tidskrift nr 25, nov 2004.

10) "The concept of 'Reality' in Kant's critical philosophy" i Hamidreza Ayatollahy (utg): Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant, Teheran: Allame Tabataba'i University 2005.

 

 
Königsberg 1995
Markku i Königsberg 1995.
 

 

 

 
Lo (Mustang)
Det ‘dolda’ tibetanska konungariket Lo (Mustang) 1993.