hans-jorgen.ulfstedt@philosophy.su.se

 
Hans-Jörgen Ulfstedt
foto på Hans-Jörgen Ulfstedt
 

Hans-Jörgen Ulfstedt är född 21 dec 1941 i Helsingfors. Stud ex i Sverige 1960. Studier vid Stockholms universitet f o m hösten 1961, speciellt för Anders Wedberg. FK 1964, FD 1984. Verksam som lärare sedan 1966. Studierektor i teoretisk filosofi sedan 1998.

Huvudområden

Min nuvarande forskarverksamhet har som främsta mål att göra begreppen verklighet och omdöme (försanthållande) begripliga. Inriktningen torde framträda redan i doktorsavhandlingen, men har sedermera märkbart tagit intryck av Wittgensteins ungdomsverk och av Phalén.

Projekt

Med benäget stöd av HSFR har jag under lång tid studerat Phaléns filosofi, och hyser förhoppningen att arbetet ännu skall leda till publikation i någon form.

Böcker

Existens och omdömesakt. En Brentanostudie, doktorsavhandling, 1984.