Foto av Håkan Salwén
Foto av Håkan Salwén

Publikationer

 1. Hume’s Law: An Essay on Moral Reasoning, (doktorsavhandling) Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2003.
 2. ”New Light on Hume’s Law”, Acta Philosophica Fennica, 88, 2010, 205-224.
 3. ”The Rationality of Moral Discourse, Reforming Definitions and Hume’s Law”, Acta Philosophica Fennica, 88, 2010, 225-242.
 4. ”The Significance of Hume’s Law” i Pigden, C. (red.) Hume, Is and Ought, London: Palgrave Macmillan, 2010.
 5. ”The Autonomy of Aesthetic Verdicts”, Grazer Philosophische Studien, 83, 2011, 223-240.
 6. ”Är och bör” i Callergård, R. (red.) Förnuft, känsla och moral: Perspektiv på David Hume, Stockholm: Thales, 2011, 243-261.
 7. Miljöetik: En introduktion, Stockholm: Thales, 2013.
 8. ”The Land Ethic and the Significance of the Fascist Objection”, Ethics, Policy and Environment, 17 (2), 2014, 192-207.
 9. ”Dålig moral eller dålig vetenskap eller varken det ena eller det andra?”, Historisk Tidskrift, 134 (2), 2014, 237-247.
 10. ”Ordning och reda. Slutreplik till Rolf Torstendahl”, Historisk Tidskrift, 134 (4), 2014, 680-682.
 11. ”The Swedish Research Council’s Definition of ’Scientific Misconduct’: A Critique”, Science and Engineering Ethics, 21 (1), 2015, 115-126.
 12.  Forskningsetik för humaniora, Stockholm: Thales, kommande 2016.