dugald.murdoch@philosophy.su.se

Dugald Murdoch
foto på Dugald Murdoch
 

Dugald Murdoch är född i Glasgow, och utbildad vid universiteten i Glasgow, Uppsala, och Oxford. Vid Glasgow universitet läste han engelska (M.A. 1966) och filosofi (M.A. 1970), och vid Uppsala poetik. På Oxford fullföljde han sina studier i filosofi (B.Phil. 1973), och disputerade (D.Phil. 1981). År 1976 fick han en fast tjänst som lektor i filosofi vid Canterbury universitet i Nya Zeeland, och bodde där tills 1991, då han återvände till Europa, som lektor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och senare som professor. Han är nu professor emeritus.

Filosofiska intressen

Murdoch har undervisat i bland annat vetenskapsteori, epistemologi, och filosofins historia (grekisk och modern). Som forskare har han ägnat sig för det mesta åt filosofins historia och vetenskapsteori. Descartes filosofi och Bohrs filosofi har varit speciella intressen.

Publikationer i urval

 • 'Abstraction vs. Exclusion', i The Cambridge Descartes Lexicon, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
 • 'Descartes: the Real Distinction', i The Routledge Companion to Metaphysics, Routledge, London, 2009.
 • 'Induction, Hume, and Probability', The Journal of Philosophy, 99, nr 4 (april), 185-199, 2002.
 • 'Bohr', A Companion to the Philosophy of Science, red. W.H. Newton-Smith, Blackwell, Oxford, 2000.
 • 'The Cartesian Circle', The Philosophical Review, 108 (2), 221-224, 1999.
 • 'The Bohr-Einstein Dispute', Niels Bohr and Contemporary Philosophy, red. Jan Faye and Henry Folse, Kluwer, Amsterdam, 1994.
 • 'Exclusion and Abstraction in Descartes's Metaphysics', The Philosophical Quarterly, 43, 38-57, 1993.
 • The Philosophical Writings of Descartes: the Correspondence, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 (med John Cottingham, Robert Stoothoff, och Anthony Kenny).
 • Descartes: Selected Philosophical Writings, Cambridge University Press, Cambridge, 1988 (med Cottingham och Stoothoff).
 • Niels Bohr's Philosophy of Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
 • The Philosophical Writings of Descartes, två volymer, Cambridge University Press, Cambridge, 1984 and 1985 (tillsammans med John Cottingham och Robert Stoothoff).