Olle Torpman

0736 96 86 81, olle.torpman@philosophy.su.se

 

Mina filosofiska intresseområden

Mitt filosofiska intresse rör främst etiska frågor, inom framförallt normativ och tillämpad etik. Mitt huvudområde är miljöetik, och min avhandling handlade om klimatetik. I avhandlingen undersöker jag närmare bestämt libertarianismens (nyliberalismens) implikationer i klimatfrågan. Jag har också skrivit om beslut under moralisk osäkerhet, vilket är ett högst aktuellt ämne i och med dagens miljö- och klimatproblem: Hur ska vi gå tillväga då vi måste fatta ett beslut, samtidigt som vi inte är säkra på vilken normativ utgångspunkt som ska vägleda detta beslut? 

 

Undervisning

Vid Filosofiska institutionen undervisar jag för närvarande i kurserna Normativ etik 6 hp och Den praktiska filosofins historia 6 hp (dag och kväll). Där medverkar jag också på sommarkursen Global etik 7,5 hp, samt på deltidskursen Politisk filosofi 7,5 hp. Sedan VT 2010 är jag kursansvarig lärare för Miljöetik 7,5 hp, som ges varje vår vid Institutionen för naturgeografi. Sedan samma år medverkar jag också som stående föreläsare på kvällskursen Världens eko 7,5 hp, en populär tvärvetenskaplig kurs om miljö- och hållbarhetsfrågor som ges vid Stockholm Resilience Center. Jag medverkar också till och från på diverse kurser på Centrum för miljö och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet. Utöver detta medverkar jag som lärare på momentet Miljöetik inom kursen Introduktion till miljö och utveckling, samt kursen Miljö och journalistik, som båda ges vid Södertörns högskola. Jag gästföreläser också årligen på gymnasieskolor som Norra Real och Nynäshamns gymnasium. Därtill ger jag externa föreläsningar efter förfrågan, hittills till bland andra Svenska jägareförbundet, Östhammar kommun, Naturvårdsverket och Sveriges vildnad. Under 2016 och 2017 håller jag, tillsammans med Åsa Burman, i kursen Praktisk filosofi på Senioruniversitetet.  

 

Publikationer 


Miljöetik: Från Problem till lösning (2017), Studentlitteratur, Lund.

Avhandlingen Libertarianism and Climate Change (2016).

"In Defence of My Favourite Theory" (2014), Pacific Philosophical Quarterly, vol. 95, no. 2, pp. 159-174, samförfattad med Johan Gustafsson.

"Review of John Broome's Climate Matters" (2014), Theoria, vol. 80, no. 2 pp. 191-195.

"Recension av Torbjörn Tännsjös Privatliv" (2010), Tidskrift för Politisk Filosofi, nr 1, 2012. 

"Recension av Folke Tersmans Tillsammans" i Tidskrift för Politisk Filosofi, nr 2, 2009 (PDF)