E-mail: nils.safstrom@philosophy.su.se

Rum: D781

 

Om Nils

Född och uppvuxen i Bagarmossen i södra Stockholm flyttade jag 2009 till Uppsala för att börja ett kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys. Programmet gavs av filosofiska institutionen och avslutades med en kandidatexamen i praktisk filosofi. Med ett nyvunnet intresse för filosofi fortsatte jag på den inslagna vägen och tog en masterexamen i ämnet 2015. I oktober samma år flyttade jag tillbaka till Stockholm för att börja som doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

Mina filosofiska intressen rör främst politisk filosofi, normativ etik, metaetik (och metanormativitet mer generellt), axiologi och värdeteori. Jag är kort sagt intresserad av det rätta och det goda, och särskilt relationen dem emellan. I min avhandling undersöker jag rimligheten i så kallade ”fitting attitude” analyser av värde enligt vilka värde kan analyseras i termer av passande attityder. Avhandlingsarbetet handleds av Jonas Olson och Krister Bykvist.

I Uppsala ledde jag studentradioprogrammet Popmoral som analyserade olika samhälleliga och populärkulturella fenomen utifrån ett psykologiskt och filosofiskt perspektiv. Tillsammans med några vänner från studietiden har jag även gjort dokumentärfilmen Kan vi göra det själva? som diskuterar ämnet ekonomisk demokrati, idén att demokrati bör råda, inte bara i våra samhällsliv, utan också i våra arbetsliv. Filmen kan du se utan kostnad på www.ekonomiskdemokrati.se.