Doktorand (TF)
jim.jacobsson@philosophy.su.se

Jim Jakobsson är född 1964. Doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet sedan 1991.

Avhandlingsprojekt

Syftet med den avhandling jag arbetar på är att med fokus på begreppen om mening och förståelse presentera en tolkning av Heideggers tillvaroanalytik och fundamentalontologiska projekt som en kritisk omvandling av Husserls fenomenologi. Arbetstiteln är Heidegger on the Being of Meaning.

Publikationer

"Husserl och Heidegger - från väsensåskådning till varaförståelse", Fenomenologiska perspektiv: studier i Husserls och Heideggers filosofi, red. Aleksander Orlowski och Hans Ruin (Thales, 1997)