PhD, Forskare (TF)
hege.dypedokk.johnsen@philosophy.su.se

Foto av Sryros Vangelakis

Hege Dypedokk Johnsen (b. 1985) is a postdoctoral researcher in philosophy at Stockholms University.

Hege Dypedokk Johnsen holds a PhD from Stockholm University, where she has been employed since 2012. She defended her PhD thesis Erôs and Education: Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues in October 2016. Obtained her M.A. degree in philosophy at the University of Oslo in 2011.

 

Philosophical interests:

Ancient philosophy, philosophy of love, political philosophy, ethics and moral psychology, history of philosophy, epistemology, and feminist philosophy.

 

Presentations:

"Plato and the poets", Fiction and Philosophy Conference, Lund University, April 2016.

"Platon och kärleken", Vardagsuniversitetet, February 2016.

"Encouraging Character", University of Bergen, October 2015.

"The Vlastosian-Kantian Charges Against Plato's Theory of Love", Kant Reading Party 2015: Kant and Plato on Love. University of St. Andrews, July 2015.

"Eros, Moderation and the Encouragement of Courage in the Charmides", Uppsala University, March 2015.

"Eros and the Need for Knowledge in Plato's Lysis", University of Tromsø, December 2014.

"Love and Learning in Plato's Lysis", Philosophy and Eros Conference, University of New Mexico, Albuquerque, March 2014.

"Platon och Kärleken", Vandra i Platons Fotspår, Medelhavsmuseet, Stockholm, March 2014.

"Socrates and the Art of Eros", University of Oslo, November 2013.

"Eudaimonic Love and the Charge of Egoism", Swedish Congress of Philosophy, Royal Institute of Technology, Stockholm, June 2013.

"Aristotle on the Good Man's Prospects for Friendship", University of Oslo, January 2013.

 

Publication List:

 • "Å lære via begjæret". Salongen - nettstedet for filosofi og idéhistorie. 2016. link: http://www.salongen.no/?p=11399
 • Erôs and Education: Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues. 2016. ISBN: 978-91-7649-496-7. Printed in Malmö. Link: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A956230&dswid=-6140
 • "Platons utopiske Norge". Kronikk. Manifest Tidsskrift. 2014. Link: http://www.manifesttidsskrift.no/platons-utopiske-norge/
 • "Platons erotiske verden". Bokomtale. Salongen - nettstedet for filosofi og idéhistorie. 2013. Link: http://www.salongen.no/-/bulletin/show/804779_platons-erotiske-verden?ref=checkpoint
 • ”Kort om känslor”. Recension. Filosofisk Tidskrift. Årgång 34, nr. 1#2013
 • Love and the Individual: The Morality of Platonic Love and its Metaphysical Presuppositions. ISBN-10: 3848444194. Lambert Academic Publishing, Germany. 2012.
 • ”I lys av Pandora”. Intervju med Prof. Vigdis Songe-Møller. Filosofisk supplement nr. 1#2011
 • ”Det glemte thumos”. Artikkel. Filosofisk supplement nr. 4#2010
 • ”Hva! Skal buhundtispene gjøre det samme som hannene, jage med dem og så videre?”. Artikkel. Filosofisk supplement nr. 3#2010
 • ”Tanke og tro”. Intervju med professor emeritus Egil A. Wyller. Filosofisk supplement nr. 2#2010
 • ”En frigjørende form for filosofi”. Intervju med filosof og forfatter Espen Søbye om Slavoj Zizek. Filosofisk supplement nr. 1#2010
 • ”Rapport fra Kristeva-dagene”. Anmeldelse. Filosofisk supplement nr. 4#2009
 • ”Prosjekt lykke”. Intervju med Professor Øyvind Rabbås, Filosofisk supplement nr. 3#2009
 • ”Understanding philosophy through jokes”. Anmeldelse av boken Plato and a Platypus Walk into a Bar, skrevet av Thomas Cathcart & Daniel Klein, Filosofisk supplement, nr. 2#2009
 • ”Hva er kjønn?”. Artikkel. Filosofisk supplement nr. 2#2009
 • ”Til minne om Arne Næss”. Intervju med Inga Bostad. Filosofisk supplement nr.1#2009
 • ”Estetikken skal ikke oppfatte kunstverkene som hermeneutiske objekter; det en i dagens situasjon skulle forsøke å begripe, er deres ubegripelighet”. Artikkel. Anabasis, 2008.

 

Teaching:

Den teoretiska filosofins historia (History of Philosophy), Stockholm University, 2014.

Normativ etik (Normative Ethics), Stockholm University, 2012.

Bevissthetsfilosofi og metafysikk (Philosophy of Mind and Metaphysics), University of Oslo, 2010.

Erkjennelsesfilosofi og vitenskapsteori (Epistemology and Philosophy of Science), University of Oslo, 2009 and 2010.

 

Memberships and networks:

Visiting Student at The University of Arizona, Tucson. (Spring 2013.)

Det nordiske Platonselskab

The Society for the Philosophy of Sex and Love