sofia.jeppsson@philosophy.su.se

Forskningsområden: Fri vilja och moraliskt ansvar, djuretik.

Sofia Jeppsson doktorerade i mars 2012 på avhandlingen Practical Perspective Compatibilism, där hon argumenterade för att "praktisk frihet", en kompatibilistisk frihet, är tillräcklig för att vara en moralisk agent och moraliskt ansvarig för sina handlingar. Sofia har nu ett forskningsstipendium på två år för att utreda vilka implikationer denna teori har för brott och straff.

Sofia har genomfört ett forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet vid sidan av sitt arbete på Stockholms Universitet om etiska frågor i hundavel.

Sofia undervisar i den praktiska filosofins historia.