Jag är forskare i filosofi och utbildad vid Stockholms universitet. Jag disputerade 2016 med avhandlingen "Content and composition. An essay on tense, content and semantic value." Från januari 2018 är jag postdoc i det treåriga projektet Grunderna för epistemisk normativitet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond (länk till projektets hemsida). Jag har även undervisat i kunskapsteori, språkfilosofi och metaetik. Jag är född 1983 i Helsingfors. 

I'm a researcher in philosohy. I defended my PhD-thesis "Content and composition. An essay on tense, content and semantic value." in 2016 at Stockholm university. As from January 2018, I'm a postdoc in the the three-year project The Foundations of Epistemic Normativity, financed by Riksbankens jubileumsfond. I have also teached courses in epistemology, philosophy of language, and metaethics. I was born in 1983 in Helsinki. 

Philosophical interests: Philosophy of language, formal semantics, epistemology, philosophy of mind, metaethics

 

 

Publications:

"Kan vi veta att vi inte är hjärnor i näringslösning?" [Can we know that we are not brains in a vat?], Filosofisk Tidskrift, 2012/2

Content and composition. An essay on tense, content, and semantic value. Doctoral dissertation, Stockholm university, 2016

"The a-priori operator and the nesting problem", co-authored with Eric Johannesson, Thought. A journal of philosophy, 2016/3

 

CV:

https://www.dropbox.com/s/koz7fzdiryegikh/CV%20Sara%20Packal%C3%A9n.pdf?dl=0