tel. 16 28 13, peter.pagin@philosophy.su.se, ppagin@philosophy.su.se

Peter Pagin är född i Stockholm 1953 och utbildad vid Stockholms Universitet. Fil kand i filosofi och matematik 1981. Forskarstudier 1982-87 med professor Dag Prawitz som handledare. FD i teoretisk filosofi 1987. Docent vid Stockholms Universitet 1992. Forskarassistent vid Stockholms Universitet 1987-1991. Under hösten 1996 fellow vid The Swedish Collegium for Advanced Studies in Social Science (SCASSS), Uppsala. Professor från januari 2002. Gästforskare vid Universitetet i Barcelona februari-juli 2008. Fellow vid Institut d’Études Avancées, IEA-Paris / Gästforskare vid Institut Jean-Nicod, våren 2010. Gästprofessor vid EHESS, Paris, Juni 2010.

Medgrundare och förste koordinator av PLM, ett europeiskt nätverk för språk- och medvetandefilosofi.

Medgrundare och föreståndare för CLLAM, ett centrum för logik, språk- och medvetandefilosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.

Full CV.

 

Huvudområden

Pagins område är i första hand språkfilosofi, och inom språkfilosofi har han främst intresserat sig för grundvalarna för semantiska teorier och semantiska begrepp. Under flera år har han arbetat med den s.k. kompositionalitetsprincipen för språklig mening. Han har försökt utveckla två tankar: dels att kompositionella semantiska teorier bidrar till att förklara språklig kommunikation, och dels att just denna förklaringsroll utgör grunden för semantiska begrepp som sanning och referens.

Hans språkfilosofiska intresse har fört honom till gränserna mot andra områden, som medvetandefilosofi (förnimmelsetermer), logik och formell semantik, litteraturvetenskap (perspektivmarkörer) och kognitiv psykologi (bl.a. vad gäller autistiska talare). Han har för övrigt skrivit om regler och regelföljande, vaghet, synonymi, hävdandebegreppet, och om moderna filosofer som Wittgenstein, Quine, Davidson och Dummett.

 

Projekt

Från 2017, Kompositionalitet, med Dag Westerståhl, finansierat av VR..

Från 2012, Tolkningskomplexitet, finansierat Riksbankens Jubileumsfond.

Från 2011, Communication in Context, ESF Eurocores projekt in programmet EuroUnderstandingm lett av Åsa Wikforss

Från 2009 medverkar han i ERC Advanced Grant-projektet Context, Content, and Compositionality, lett av Francois Recanati, Institut Jean-Nicod, Paris.

Från 2008 medverkar han i projektet Theories of the apriori: critique and alternatives, lett av Fredrik Stjernberg, finansierat av Vetenskapsrådet.

Från 2005–2008 drev han projektet Vaghet och kontextfaktorer, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektbeskrivning.

2002–2004 drev han projektet Mening, kommunikation, förklaring, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att sammanställa de meningsteoretiska idéerna i en monografi.  Projektbeskrivning.

Pagin deltog i det tvärvetenskapliga projektet Meaning and Interpretation, lett av Dag Prawitz, bekostat av Riksabankens Jubileumsfond. Arbetet bedrivs tillsammans med filosofer, litteraturvetare, nordister, lingvister och konstvetare från Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund. Projektet inleddes 1996 och finansierades till och med december 2001.

Projektet Kunskap och Meningsteori, bekostat av HSFR, avslutades i juni 2001. Arbetet bedrevs av Pagin och Kathrin Glüer, med Pagin som projektledare.

Tillsammans med Dag Westerståhl (projektledare) arbetade Pagin inom projektet Logic with flexibly binding operators, meaning theory and semantics of natural language, bekostat av HSFR, 1991-1993.

 

Publikationer

Under utgivning

— 'The force of assumptions and self-attributions', under utgivning i Justin Vlastos och Katja Vogt (red.), Epistemology after Sextus Empiricus, Oxford University Press. Pre-publication pdf.

— 'Review of Peter Hanks:Propositional Content', under utgivning i LanguagePre-publication pdf.

— 'A  general  argument against  structured  propositions', under utgivning i Synthese,open access, online vid http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11229-016-1244-4

— 'When does communication succeed? The case of general terms.', under utgivning i Teresa Marques and Åsa Wikforss (red.), Shifting Concepts, Oxford University Press. Pre-publication pdf.

— 'Enrichment, coherence, and quantifier properties', under utgivning i Journal of Pragmatics, specialnummer om prominens. Pre-publication pdf.

— 'Växelsemantik', med Kathrin Glüer, under utgivning i Filosofisk Tidskrift. Pre-publication pdf.

2017
— 'Constructing the world and locating oneself', Review of Philosophy and Psychology 8:827-52Publication pdf.

— 'Radical Interpretation and pragmatic enrichment', Argumenta 3:87-107, specialnummer om Donald Davidson. Publication pdf.

— 'Tolerance and higher-order vagueness', Synthese 194:3727-60. Pre-publication pdf.

2016

— 'De se communication: centered or uncentered', i i Manuel García-Carpintero och Stephan Torre (reds), De Se Thought and Communication, Oxford University Press, 272-306. Pre-publication pdf.

— 'Problems with norms of assertion',  Philosophy and Phenomenological Research 93: 178-207. Pre-publication pdf

— 'Sentential Semantics', i Maria Aloni and Paul Dekker (red.), The Cambridge Handbook of Formal Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 65-105. Pre-publication pdf

2015 
— 'Bibliometric analysis of two subdomains in philosophy: free will and sorites', with Per Ahlgren, Oller Persson and Maria Svedberg, Scientometrics 103:47-73, 2015. Pre-publication pdf.

— 'Intending to be misinterpreted', Organon F 22, Supplementary Issue: 5-18, 2015. Pre-publication pdf.

— 'Fusing quantifiers and connectives: Is intuitionistic logic different?, in Heinrich Wansing (ed), Dag Prawitz on Proofs and Meaning, in the Studia Logica series Trends in Logic, subseries Outstanding Contributions, Springer, 259-80, 2015. Pre-publication pdf.

2014
— 'Assertion', Stanford Encyclopedia of Philosophy , substantial update, 2014.

— 'Critical Pragmatics, by Kepa Korta and John Perry, Cambridge University Press 2011', review in The Philosophical Review 123:371-74, 2014. Pre-publication pdf.

— 'Indeterminacy of Translation', in Ernie Lepore and Gilbert Harman (eds.): Companion to Quine, Wiley Blackwell, 236-62, 2014. Pre-publication pdf.

— 'Empty Names in Switcher Semantics', with Kathrin Glüer, in Manuel García-Carpintero and Genoveva Martí (eds.), Empty Representation. Reference and Non-Existence, Oxford University Press, 117-41, 2014. Pre-publication pdf.

— 'Intersubjective intentional identity', in Manuel García-Carpintero and Genoveva Martí (eds.), Empty Representation. Reference and Non-Existence, Oxford University Press, 91-113, 2014. Pre-publication pdf.

— 'Pragmatic enrichment as coherence raising', Philosophical Studies 168: 59-100, 2014. Pre-publication pdf.

2013
— 'Philosophy of Language, by Scott Soames, Princeton University Press 2010', review in Mind 122: 589-93, 2013. Pre-publication pdf.

— 'Radical Interpretation and the Principle of Charity', in Ernie Lepore and Kirk Ludwig (eds.): A Companion to Donald Davidson, Wiley Blackwell, 225-46, 2013. Pre-publication pdf.

— 'The cognitive significance of mental files',  Disputatio V: 133-45, 2013. Pre-publication pdf.

— 'Acceptable Contradictions: Pragmatics or Semantics? A Reply to Cobreros et al.', with Sam Alxatib and Uli Sauerland,  Journal of Philosophical Logic 42: 619-34, 2013. Pre-Publication pdf.

— 'Compositionality, Complexity, and Evolution', in Francesco Lacerda (ed), PERILUS 2011, Proceedings from a Symposium on Language Acquisition and Language Evolution, , 51-62, 2013. Contents at www.ling.su.se/perilus/perilus-2011.

2012
— 'A note on the phenomenal sorites', Croatian Journal of Philosophy 12:519-24, 2012. Pre-publication.pdf.

— 'Reply to Forbes', with Kathrin Glüer, Analysis 72:298-303, 2012. Pre-publication pdf.

— 'Truth Theories, Competence, and Semantic Computation',  in G Preyer (ed), Donald Davidson on Truth, Meaning, and the Mental, OUP, 2012, 49-75. Pre-publication pdf.

— 'Assertion, Inference, and Consequence', Synthèse 187:869-85, 2012. Pre-publication pdf

— 'General Terms and Relational Modality', with Kathrin Glüer, Nous 46:159-99, 2012. Pre-publication pdf.

— 'Communication and the complexity of semantics',  in Wolfram Hinzen, Edouard Machery and Markus Werning (eds.), Oxford Handbook of Compositionality, 510-29, 2012. Pre-publication pdf

2011
— Review of Mark Jary: Assertion, Notre Dame Philosophical Reviews.

— 'Vagueness and Domain Restriction', in P. Egré and N. Klinedinst (eds.), Vagueness and Language Use, Palgrave MacMillan, Basingstoke, pp. 283-307. Pre-publication pdf.

— 'Information and Assertoric Force', in J. Brown and H. Cappelen (eds.), Assertion, Oxford University Press, 2011, pp 97-136. Pre-publication pdf.

— 'Compositionality', with Dag Westerståhl,  in  Klaus von Heusinger, Claudia Maienborn, and Paul Portner (eds.), Semantics. An International Handbook of Natural Language Meaning, Mouton de Gruyter, Berlin, 96-123, 2011. Pre-publication pdf

2010
— 'Pure Quotation and General Compositionality', with Dag Westerståhl, Linguistics and Philosophy 33:381-415, 2010. Pre-publication pdf.

— 'Compositionality II: 'Arguments and Problems', with Dag Westerståhl, Philosophy Compass 5:250-64, 2010. Pre-publication pdf.

— 'Compositionality I: Definitions and Variants', with Dag Westerståhl, Philosophy Compass 5:265-82, 2010. Pre-publication pdf.

— 'Vagueness and central gaps', in R Dietz and Sebastiano Moruzzi (eds.), Cuts and Clouds, 254-72, Oxford University Press, 2010. Pre-publication pdf

2009
— 'Assertion not possibly social', Journal of Pragmatics 41:2563-67, 2009. Pre-publication pdf.

— 'Compositionality, understanding, and proofs', Mind 118:713-37, 2009. Pre-publication pdf.

— 'Intuitionism and the anti-justification of bivalence',  in S. Lindström, E. Palmgren, K. Segerberg, and V. Stoltenberg-Hansen (eds) Logicism, Intuitionism, and Formalism — What has Become of Them?, 221-36, Synthese Library, Springer, 2009. Pdf file

2008
— 'Indeterminacy and the analytic/synthetic distinctions: a survey',  Synthèse 164:1-18, 2008. Pre-publication pdf.

— 'Relational modality', with Kathrin Glüer,  Journal of Logic, Language and Information 17, 307-22, 2008. Prep-publication pdf. An earlier version was published in H. Lagerlund, S. Lindström and R. Sliwinski (eds), Modality Matters. Twentyfive Essays in Honour of Krister Segerberg , 2006, 123-48.

— 'What is communicative success?',  Canadian Journal of Philosophy 38:85-116, 2008. Pre-publication pdf.

— 'Informativeness and Moore's Paradox', Analysis 68:46-57, 2008. Pre-publication pdf.

2007
— 'Content, context and composition', with Jeff Pelletier,  in G. Peter and G. Preyer (eds), Content and Context. Essays on Semantics and Pragmatics, 25-62, Oxford University Press, Oxford, 2007. Pre-publication pdf.

— 'Assertion', survey article, Stanford Encyclopedia of Philosophy 2007, http://plato.stanford.edu/entries/assertion/.  Local Pdf file.

— 'Analyticity, modality and general terms', with Kathrin Glüer, in T. Rønnow-Rasmussen, Homage à Wlodek. Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz, Department of Philosophy, Lund University, 2007. CD publication and web publication: pdf file.

— 'Pragmatic composition', in Zouhar, Marian and Marvan, Tomasz (eds.), Svet jazyka a svet za jazykom, Supplement volume of Organon F, 11-26, 2007. Pre-publication pdf.

2006
— 'Proper names and relational modality', with Kathrin Glüer,  Linguistics and Philosophy 29:507-35, 2006. Pre-publication pdf.

— 'The status of charity II. Charity, probability and simplicity',  International Journal of Philosophical Studies 14:361-83, 2006. Pre-publication pdf.

— 'Intersubjective externalism',  in T. Marvan (ed) What Determines Content? The Internalism/Externalism Dispute, Cambridge Scholar Press, Newcastle upon Tyne, 39-54, 2006. Pdf-file.

— 'Meaning holism',  in E Lepore och B Smith (eds), Handbook of Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford, 2006, 213-32. Pre-publication pdf.

—  ' "Means that" and the liar', in H. Malmgren (ed), Kvantifikator för en Dag. Essays dedicated to Dag Westerståhl on his sixtieth birthday, Philosophical Communications Web Series, no 35, Department of Philosophy, Gothenburg University, 2006.  http://www.phil.gu.se/posters/festskrift3/, 203-30. Link.

2005
— 'Compositionality and context',  in  G Preyer (ed), Contextualism in Philosophy, Oxford University Press, 303-48, 2005. Pre-publication pdf.

— 'Review of Stephen Schiffer, The Things We Mean, Oxford University Press, 2003, in Notre Dame Philosophical Reviews, July 2005: Link.

— 'Andras perspektiv', ('Others' points of view', in Swedish) in Swedish, in Att Anlägga Perspektiv, Staffan Hellberg and Göran Rossholm (eds), Symposion, Stockholm, 109-30, 2005. Pre-publication pdf

2004
— 'Is assertion social?',  Journal of Pragmatics 36:833-59, 2004Pre-publication pdf.

— 'Point of view and belief attribution', in  Göran Rossholm (ed). Essays on Fiction and Perspective,  Peter Lang Verlag, Bern, 171-97, 2004. Pre-publication pdf.

2003
— 'Quine and the problem of synonymy',  in H-J Glock, K Glüer, G Keil (eds), Two Dogmas of Empiricism. Fifty Years Later (= Grazer Philosophische Studien 66). Rodopi, Amsterdam, 171-97, 2003. Pre-publication pdf.

— 'Communication and strong compositionality',  Journal of Philosophical Logic 32, 287-322, 2003. Pre-publication pdf.

— 'Schiffer on communication', Facta Philosophica 5, 25-48, 2003. Pre-publication pdf.

— 'Meaning theory and autistic speakers', with Kathrin Glüer, Mind & Language 18, 23-51, 2003. Pre-publication pdf.

— 'Mening hos yttranden', ('Meaning of utterances', in Swedish), Filosofisk Tidskrift 2, 3-18, 2003. Pre-publication pdf.

2002
— 'Rule-following, compositionality and the normativity of meaning', in D Prawitz (ed), Meaning and Interpretation, Konferenser 55, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Stockholm 2002. Pre-publication pdf.

— Review of Mattias Paul: Success in Referential Communication, Kluwer 1999: Theoria LXVII-3:273-80, 2002. Pre-publication pdf.

2001
— 'Semantic triangulation', in P Kotatko, P Pagin och G Segal (eds), Interpreting Davidson, CSLI Publications, Stanford 2001. Pre-publication pdf.

— 'A Quinean definition of synonymy', Erkenntnis 55:7-32, 2001. Pre-publication pdf.

— 'Frege on truth and judgment', Organon F VIII, 1-13, 2001. Pre-publication pdf.

2000
— 'Att förstå vad andra menar: frågeställningar kring kommunikation och språklig mening', ('To understand others: questions concerning communication and linguistic meaning') in Swedish, in K Dahlbäck (ed), Att förstå det Mänskliga: Humanistisk Forskning vid Stockholms Universitet, Natur och Kultur, 2000. Pre-publication pdf.

— 'Sensation terms', Dialectica 54:177-99, 2000.  Pre-publication pdf.

— 'Publicness and indeterminacy', in Kotatko and Orenstein (eds), Knowledge, Language and Logic: Questions for Quine, Boston Studies in the Philosophy of Science, Kluwer, 2000. Pre-publication pdf.

A shorter Swedish version, 'Offentlighet och obestämdhet', is published in Filosofisk tidskrift 4:111-127, 1995.
 

1999
— Interview with Michael Dummett, together with Göran Sundholm, Lingua e Stile XXXIV:133-44, 1999. Pre-publication pdf.

— 'Rules of meaning and practical reasoning', with Kathrin Glüer, Synthèse 117:207-27, 1999. Pre-publication pdf.

— 'Radical interpretation and compositional structure', in U. Zeglen (ed), Discussions with Donald Davidson; Truth, Meaning and Knowledge, Routledge, 1999. Pre-publication pdf.

In Polish translation, in U. Zeglen (ed), Dyskusje Z Donaldem Davidsonem: O Prawddzie, Jezyku I Umsyle, Lublin 1996.
 

1998
— 'Bivalence: meaning theory vs metaphysics', Theoria 64:37-66, 1998. Pre-publication pdf.

— 'Intuitionistic logic and anti-realism', Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998. Pre-publication pdf.

1997
— 'Is compositionality compatible with holism?', Mind & Language. 12:11-33, 1997. Pre-publication pdf.

In italian translation, in M. Dell'Utri (ed), Olismo, Quodlibet, Macerata 2002.
 

1994
— 'Flexible variable-binding and Montague grammar', with Dag Westerståhl, in P Dekker och M Stokhof (eds), Proceedings of the ninth Amsterdam Colloquium, 519-525, Amsterdam 1994. Pre-publication pdf.

— 'Knowledge of Proofs', Topoi 13:93-100, 1994. Pre-publication pdf.
Reprinted in D Jaquette (ed), Philosophy of Mathematics: An Anthology, Blackwell, Oxford 2001.

— 'Rules', Encyclopedia of Language and Linguistics, 1994. Pre-publication pdf.
Revised version in Concise Encyclopedia of philosophy of Language, 1997, and in Concise Encyclopedia of Pragmatics, 1998, in both cases Pergamon Press.

— 'Convention', Encyclopedia of Language and Linguistics, 1994. Pre-publication pdf 
 Revised version in Concise Encyclopedia of philosophy of Language, 1997, Pergamon Press.

— 'Moderna meningsteorier', ('Modern theories of meaning'), in Swedish, Filosofisk Tidskrift 1:3-25, 1994. Pre-publication pdf.

1993
— 'Predicate logic with flexibly binding operators and natural language semantics', with Dag Westerståhl, Journal of Logic, Language and Information 2:89-128, 1993. Pre-publication pdf.

— Review of Sven Danielsson, Filosofiska Utredningar, Thales: in Swedish, Filosofisk Tidskrift 2:47-57, 1993.

1992
—  'Names in and out of thought', Philosophical Studies 66:27-51, 1992.

— Review of R Barrett och R Gibson (eds), Perspectives on Quine, Blackwell, Oxford 1990: History and Philosophy of Logic 13:240-2, 1992. Pre-publication pdf.

1990
— Review of Anita Avramides, Mind and Meaning, An Examination of a Gricean Account of Language, MIT Press, Cambridge, Mass. 1989: Theoria 56:232-5, 1990.

— Review of Roy Sorenson, Blindspots, Clarendon Press, Oxford 1988: History and Philosophy of Logic 11:243-5, 1990. Pre-publication pdf.

1989
— Review of Bob Hale, Abstract Objects, Basil Blackwell, Oxford 1987, History and Philosophy of Logic 10, 1989. Pre-publication pdf.

1987
— Ideas for a Theory of Rules, doctoral dissertation, 1987. Pdf-file (scanned, searchable, medium quality, 4 MB).