mikael.janvid@philosophy.su.se

Mikael Janvid är docent i teoretisk filosofi.

Mitt främsta forskningsområde är kunskapsteori. Frågeställningar som jag närmare bestämt intresserar mig för rör

(i)  Kullkastare (eng. "defeaters"). Kullkastare utgör rättfärdigandets "baksida" eftersom de i stället för att rättfärdiga en övertygelse kullkastar eller underminerar den. Här är jag i färd med att utveckla en externalistisk modell för kullkastare.

(ii) Förståelse som kognitivt/epistemiskt tillstånd eller förmåga.

(iii) afrikansk kunskapsteori.

(iv) Skepticism, i synnerhet vilken roll underbestämning spelar för skeptiska arguments (eventuella) framgång.

(v) Rättfärdigande a priori, dvs rättfärdigande som inte grundar sig på erfarenheten.

Därutöver är jag också intresserad av de humanistiska vetenskapernas vetenskapsteori, afrikansk filosofi samt den teoretiska filosofins historia.

Publikationer

 1. 2021 "Testimony in African Epistemology Revisited", South African Journal of Philosophy 40, 279-289.
 2. 2021 “Between Particularism and Universalism: The Promise of Epistemic Contextualism in African Epistemology” i Pathways to Alternative Epistemologies in Africa. Adeshina Afolayan, Olajumoke Yacob-Haliso, Samuel Ojo Olaruntoba (red.) Palgrave Macmillan, 19-33.
 3.  2018 "Getting a Grasp of the Grasping Involved in Understanding", Acta Analytica 33, 371-383.
 4. 2018 "Förståelse ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv", Filosofisk Tidskrift 39:3, 63-71.
 5. 2017 "Defeater Goes External", Philosophia 45, 702-715.
 6. 2014 "Understanding Understanding: An Epistemological Investigation", Philosophia 42, 971-985.2014
 7. 2014 Recension av The Possibility of Philosophical Understanding. Reflections on the Thought of Barry Stroud. Jason Bridges, Niko Kolodny and Wai-Hung Wong (eds.) Oxford: Oxford University Press, 2011, International Journal for the Study of Skepticism 4, 145-151.
 8. 2013 "The Challenges of Traveling without Itinerary. The Overriding Case", Grazer Philosophische Studien 87, 59-73.
 9. 2013 Recension av Essays on Skepticism av Anthony Brueckner. Oxford: Oxford University Press, 2010, Theoria 79, 378-382.
 10. 2012 "Towards a Default and Challenge Model of A Priori Warrant", Journal of Philosophical Research 37, 135-154.(pdf)
 11. 2012 ”Knowledge versus Understanding: The Cost of Avoiding Gettier”, Acta Analytica 27, 183-197.
 12. 2010 "Empirical Indefeasibility and Nonfactuality: Assessing Field's Evaluative Approach to the A Priori", Croatian Journal of Philosophy X, 183-197.
 13. 2010 "Utmaningars kunskapsteori", Filosofisk Tidskrift 31(1), 28-39.
 14. 2009 "The Value of Lesser Goods: The Epistemic Value of Entitlement", Acta Analytica 24, 263-274
 15. 2008 The Experiential Defeasibility and Overdetermination of A Priori Justification", Journal of Philosophical Research 33, 271-278.
 16. 2008 "Defeaters and Rising Standards of Justification", Acta Analytica 23, 45-54.
 17. 2006 "Casullo on the Nature and Existence of A Priori Justification" Review Essay av A Priori Justification av Albert Casullo, Oxford University Press 2003, sats 7, 136-47.
 18. 2006 "Contextualism in Doubt", Croatian Journal of Philosophy VI, 197-217.
 19. 2006 "Contextualism and the Structure of Skeptical Arguments", dialectica 60, 63-77.
 20. 2004 "Epistemological Naturalism and the Normativity Objection or from Normativity to Constitutivity", Erkenntnis 60, 35-49.
 21. 2003 "Från holism till naturalism", Filosofisk tidskrift nr. 2, 31-39.
 22. 2001 Naturalism and the Status of Epistemology, Stockholms filosofiska institutions pre-prints serie nr. 7