lisa.furberg@philosophy.su.se

Elisabeth (Lisa) Furberg har varit anställd på Stockholms universitet sedan 2007. 2012 försvarade hon sin avhandling Advance Directives and Personal Identity, och är sedan 2013 anställd som forskare och lärare.

Huvudsakliga intressen inom filosofin är metaetik, tillämpad etik, medicinsk etik samt teorier om det goda livet. Hennes avhandling faller inom ramen för den medicinska etiken, men behandlar även vissa metafysiska frågeställningar som huruvida bristande psykologisk kontinuitet mellan personen som skrev ett livsslutsdirektiv och individen livsslutsdirektivet är tänkt att tillämpas på är en och densamma.

Sedan 2013 är hon medverkande i ett projekt om prioriteringar inom hälso- och sjukvården som är ett samarbete mellan KTH, Karolinska institutet och Stockholms universitet. 

 

Utbildning/Education

·      PhD in Practical Philosophy, Stockholm University. Awarded 2012.

·      Master of Arts (MA) in Practical Philosophy, Gothenburg University. Awarded 2005.

·      Bachelor of Science (BA) in Political Science, Gothenburg University. Awarded 2005.

Publicerade artiklar/Peer-reviewed publications

·      Zeiler, K., Furberg, E., Tufveson, G.,Welin, S. (2008). “The ethics of non-heart-beating donation: how new technology can change the ethical landscape,” Journal of Medical Ethics, vol. 34, pp. 526-529.

·      Furberg, E. (2011). “Advance Directives and Personal Identity: What’s the Problem?,” Journal of Medicine and Philosophy.

Rapporter/Reports

·      Furberg, E. (2007). Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso -och sjukvården. Rapport 2007:4 för PrioriteringsCentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg.