kjell.svensson@philosophy.su.se
Socialfilosofi och politisk filosofi