tel. 16 26 18, kjell.svensson@philosophy.su.se
Socialfilosofi, politisk filosofi och normativ etik