bjorn.brunnander@philosophy.su.se

Fil. dr. i teoretisk filosofi sedan augusti 2012. Mitt huvudområde är biologins vetenskapsfilosofi, men jag intresserar mig för vetenskapsfilosofi i allmänhet och även för metafilosofiska frågor. Jag försvarade min doktorsavhandling, Deflating selection. On the interpretation and application of evolutionary theory, i november 2011.

 

Ph. D. in theoretical philosophy in 2012. I work mainly on topics in philosophy of biology, with an interest in general philosophy of science and metaphilosophy. I defended my doctoral thesis,  Deflating selection. On the interpretation and application of evolutionary theory, in November 2011.


Artiklar/Papers:

"Natural selection and multiple realisation: a closer look", International Studies in the Philosophy of Science 27 (2013): 73-83.
"Did Darwin really answer Paley's question?",
Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 44 (2013): 309-311.
"On the theoretical motivation for positing etiological functions", Canadian Journal of Philosophy 41 (2011): 371-390.
"Philosophy and default descriptivism: The functions debate", Metaphilosophy 42 (2011): 417-430.
"Is the language of intentional psychology an efficient tool for evolutionists?", Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 39 (2008): 147-152.
"What is natural selection?", Biology and Philosophy 22 (2007): 231-246.Undervisning/Teaching:

Biologins filosofi/Philosophy of biology

Allmän vetenskapsfilosofi/General philosophy of science