B.I.B.Lindahl@philosophy.su.se

 
B. Ingemar B. Lindahl
Foto av B. Ingemar B. Lindahl
 

Ingemar Lindahl är docent i medicinsk vetenskapsteori (Karolinska Institutet), Dr Med Sc (socialmedicin, KI, HS), FD (teoretisk filosofi, Stockholms Universitet).

 

Forskningsområden

Lindahls forskning har främst varit inriktad på problem vid orsaksförklaringar, särskilt problemet att tillskriva enskilda händelser en huvudorsak. Under senare år har forskningen även kommit att omfatta frågan om förhållandet mellan medvetna mentala skeenden och neurala processer.

Publikationer i urval

Lindahl, B.I.B., Århem, P. Consciousness and neural force fields. Journal of Consciousness Studies 2016; 23(7-8): 228-253.

Århem, P., Lindahl, B.I.B., Manger, P.R., Butler, A.B. On the Origin of Consciousness — Some Amniote Scenarios. In: Liljenstöm, H., Århem, P., eds. Consciousness Transitions: Phylogenetic, Ontogenetic, and Physiological Aspects. Amsterdam: Elsevier, 2008: 77-96.

Butler, A.B., Manger, P.R., Lindahl, B.I.B., Århem, P. Evolution of the Neural Basis of Consciousness: A Bird-mammal Comparison. BioEssays 2005; 27: 923-936.

Consciousness, behavioural patterns and the direction of biological evolution: implications for the mind-brain problem. In: Pylkkänen, P., Vadén, T., eds. Dimensions of Conscious Experience. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2001: 73-99.

Health and evolution. Scandinavian Journal of Public Health 2000; 28:309-311.

Consciousness and biological evolution. Journal of Theoretical Biology 1997; 187(4):613-629.

Lindahl, B.I.B, Århem, P. The relation between the conscious mind and the brain: a reply to Beck. Journal of Theoretical Biology 1996; 181:95-96.

Lindahl, B.I.B, Århem, P. The mental force field hypothesis: a reply to Libet. Journal of Theoretical Biology 1996; 178:225-226.

Lindahl, B.I.B, Århem, P. Mind as a force field: comments on a new interactionistic hypothesis. Journal of Theoretical Biology 1994; 171:111-122.

Lindahl, B.I.B, Johansson, L.A. Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study. Scandinavian Journal of Social Medicine 1994; 22 (2): 145-158.