Fil.dr. (TF)
anna.petronella.foultier@philosophy.su.se

 
Anna Petronella Fredlund
Foto av Anna Petronella Foultier (tidigare Fredlund)
 

Anna Petronella Foultier (tidigare Fredlund) disputerade på avhandlingen Recasting Objective Thought: The Venture of Expression in Merleau-Ponty’s Philosophy. Hon deltog också mellan 2010 och 2013 i det VR-finansierade forskningsprojektet ”Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen”, lett av professor Cecilia Roos vid Dans- och Cirkushögskolan. Tillsammans med Roos har hon redigerat antologin Material of Movement and Thought: Reflections on the Dancer’s Practice and Corporeality, Fireworks Editions, Stockholm, 2013.

Foultier har undervisat i bland annat filosofins historia, fenomenologi, etik, vetenskapsteori och feministisk filosofi, främst på SU, Södertörns högskola, DOCH, Pennsylvania State University och Örebro universitet.

Hon arbetar även som översättare av filosofiska, teoretiska och skönlitterära texter, och har introducerat Maurice Merleau-Pontys filosofi på svenska (Symposion 2004) och senare sammanställt  en antologi med Simone de Beauvoirs hittills oöversatta filosofiska essäer (Modernista 2012).

 

Publikationer i urval

 • ”Incarnated Meaning and the Notion of Gestalt in Merleau-Ponty’s Phenomenology” (kommande), Chiasmi international 2015.

 • ”’The First Man Speaking’: Merleau-Ponty and Expression as the Task of Phenomenology”, JSBP, 46:3 2015. 

 • ”The Dancing Body and Creative Expression – Reflections Based on Merleau-Ponty’s Phenomenology”, Senses of Embodiment: Art, Technics, Media, red. Mika Elo och Miika Luoto, Art-Knowledge-Theory, Peter Lang, Berlin, 2014.

 • ”Towards a Phenomenological Account of the Dancing Body: Merleau-Ponty and the Corporeal Schema”, i Material of Movement and Thought: Reflections on the Dancer’s Practice and Corporeality, red. Anna Petronella Foultier och Cecilia Roos, Fireworks Editions, Stockholm, 2013.
 • ”Merleau-Ponty’s Encounter with Saussure’s Linguistics: Misreading, Reinterpretation or Prolongation?”, Chiasmi international, 15, 2013 (123–142).
 • ”Language and the Gendered Body: Butler’s Early Reading of Merleau-Ponty”, Hypatia, 28(4), 2013 (767–783).
 • ”Dansens filosofiska kropp: Merleau-Ponty och kroppen som konstverk”, i Ord i tankar och rörelse, red. Cecilia Roos, Chora, DOCH, Stockholm 2013.
 • ”Efterord: Simone de Beauvoirs filosofi”, i Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot och Lolitasyndromet: essäer, Modernista, Stockholm 2012.
 • ”Det rannsakade livet: Sokrates och bildningen”, i Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, red. Anders Burman, Södertörn Studies in Higher Education 2, Stockholm 2011.
 • ”När illusionen gäckar filosofin: Merleau-Ponty och gestaltteorin”, Divan, nr 1-2, 2008 (27-32).
 • Review Essay, ”Sara Heinämaa, Toward a Phenomenology of Sexual Difference, Lanham, Rowman & Littlefield, 2003”, Sats: A Nordic Journal of Philosophy, 4(1) 2005 (11–24).
 • ”Commentary to ’Can Hope Have Reasons?’”, i Philosophical Aspects on Emotions, red. Åsa Carlson, Thales förlag, Stockholm 2005.
 • ”När tanken tar kropp: om Merleau-Pontys filosofi”, inledande essä till antologin Lovtal till filosofin, Brutus Östlings förlag Symposion, Stockholm 2004 (7–40).
 • ”Den mänskliga erotiken: från Bibeln till Baise-moi”, essä, Aiolos nr. 18–19, Stockholm, 2002 (77–90).
 • ”Varseblivning och språk i Maurice Merleau-Pontys Phénoménologie de la perception”, essä, i Fenomenologiska perspektiv, red. Aleksander Orlowski och Hans Ruin, Thales, Stockholm, 1997 (198–218).

 

Översättningar i urval

Milan Kundera, Obetydlighetens högtid (roman) Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2015.

Milan Kundera, Ett möte (essäer), Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2013

Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot och Lolitasyndromet: essäer (nio essäer i urval), Modernista, Stockholm 2012.

Virginie Despentes, Apokalyps Baby (roman), Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2012.

Maurice Merleau-Ponty, Lovtal till filosofin: essäer i urval (åtta essäer), Symposion, 2004.

Amin Zaoui, Kvinnoväktarna (roman), Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2002.