Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Filosofiutbildning på forskarnivå (505x280)

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i filosofi har till mål att ge en teoretisk, metodisk och kunskapsmässig skolning så att den färdiga doktorn självständigt ska kunna utöva vetenskaplig filosofisk forskning och göra kvalificerade insatser inom skilda områden av yrkeslivet.

Studieplaner m. m.

Dokument och riktlinjer för forskarstudier på filosofiska institutionen.

Avhandlingar och disputationer

Våra doktorander skriver antingen så kallade monografier eller sammanläggningsavhandlingar. Vilket format som passar bäst väljs i samråd med handledare. Här kan du se alla tidigare publicerade avhandlingar.

Utlysning och antagning

Att påbörja forskarstudier vid vår institution är eftertraktat! Vid varje ansökningstillfälle har vi många kvalificerade sökande.

Doktorandgruppen

Filosofiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminarierna där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk.